Kolegium danů Vysočina

Úvod 9 Komise 9 Kolegium DANů Vysočina

(KD) Kolegium Danů je odborná skupina složena z nejvyšších mistrovských stupňů v KSJu, její členové jsou buďto jmenovaní členové Pléna Kolegia DANů ČSJu nebo zkušební komisaři I.třídy.

Kolegium Danů je zodpovědné za:

  • organizování zkoušek na mistrovské stupně technické vyspělosti – 1.DAN. Dvoučlenná zkušební komise je sestavena z členů KD KSJu (Komise „A“ nebo Komise „B“)
  • po dohodě s KD ČSJu může organizovat v KSJu Vysočina i zkoušky na vyšší DANy. Tříčlenná zkušební komise je sestavena z členů KD-ČSJu (předseda komise) a KD-KSJu (přísedící)
  • vyškolení zkušebních komisařů III. třídy a dohled nad kvalitou jejich práce.
  • pravidelné doškolování k prodloužení licence zkušebních komisařů III. třídy.
  • Udržuje přehled aktuálně platných aktivních mistrovských stupňů DAN v KSJu Vysočina
  • Udržuje přehled aktuálně platných Zkušebních komisařů a zkušebních Komisí v KSJu Vysočina

 

Předseda KD-Vysočina je garantem kvality zkoušek všech ZK v Kraji, dohlíží na kvalitu práce všech ZK, v případě potřeby je nápomocen s metodikou a organizací zkoušky, při zjištění nedodržování pravidel dle zkušebního řádu upozorňuje dotčeného ZK a v krajním případě dává podnět k disciplinárnímu řízení.

Členové KD Vysočina

Kolegium Danů

Roman Dvořák

Předseda KD

Karel toufar

člen KD - zkušební komisař I.třídy

Zkušební komise „A“

Květoslava smutná

člen KD - zkušební komisař I.třídy

Zkušební komise „B“

Zkušební komisaři a Komise

Kolegium Danů

Zkušební komisaři a komise – Aktualizováno 23.12. 2022

Aktivita zkušebních komisařů v KSJu Vysočina v roce 2022

Přehled nositelů DANů

Kolegium Danů

HIERARCHICKÝ PŘEHLED DRŽITELŮ MISTROVSKÝCH STUPŇŮ DAN ve formátu pdf – Aktualizováno 23.12. 2022

Kolegium DANů – ČSJU

Kolegium Danů