Kolegium danů Vysočina

Úvod 9 Komise 9 Kolegium DANů Vysočina

(KD) Kolegium Danů je odborná skupina složena z nejvyšších mistrovských stupňů v KSJu, její členové jsou buďto jmenovaní členové Pléna Kolegia DANů ČSJu nebo zkušební komisaři I.třídy.

Kolegium Danů je zodpovědné za:

  • organizování zkoušek na mistrovské stupně technické vyspělosti – 1.DAN. Dvoučlenná zkušební komise je sestavena z členů KD KSJu (Komise „A“ nebo Komise „B“)
  • po dohodě s KD ČSJu může organizovat v KSJu Vysočina i zkoušky na vyšší DANy. Tříčlenná zkušební komise je sestavena z členů KD-ČSJu (předseda komise) a KD-KSJu (přísedící)
  • vyškolení zkušebních komisařů III. třídy a dohled nad kvalitou jejich práce.
  • pravidelné doškolování k prodloužení licence zkušebních komisařů III. třídy.
  • Udržuje přehled aktuálně platných aktivních mistrovských stupňů DAN v KSJu Vysočina
  • Udržuje přehled aktuálně platných Zkušebních komisařů a zkušebních Komisí v KSJu Vysočina

 

Předseda KD-Vysočina je garantem kvality zkoušek všech ZK v Kraji, dohlíží na kvalitu práce všech ZK, v případě potřeby je nápomocen s metodikou a organizací zkoušky, při zjištění nedodržování pravidel dle zkušebního řádu upozorňuje dotčeného ZK a v krajním případě dává podnět k disciplinárnímu řízení.

Členové KD Vysočina

Kolegium Danů

Roman Dvořák

Předseda KD

Karel toufar

člen KD - zkušební komisař I.třídy

Zkušební komise „A“

Květoslava smutná

člen KD - zkušební komisař I.třídy

Zkušební komise „B“

Zkušební komisaři a Komise

Kolegium Danů

Zkušební komisaři a komise – Aktualizováno 22.12.2023

Aktivita zkušebních komisařů v KSJu Vysočina v roce 2022

Aktivita zkušebních komisařů v KSJu Vysočina v roce 2023

Přehled nositelů DANů

Kolegium Danů

HIERARCHICKÝ PŘEHLED DRŽITELŮ MISTROVSKÝCH STUPŇŮ DAN ve formátu pdf – Aktualizováno 22.12. 2023

Plakáty JUDO KATA

Kolegium Danů

NAGE NO KATA (formát A4)

NAGE NO KATA (formát A3)

NAGE NO KATA (formát A2)

KATAME NO KATA (formát A4)

KATAME NO KATA (formát A3)

KATAME NO KATA (formát A2)

GONOSEN NO KATA (formát A4)

GONOSEN NO KATA (formát A3)

GONOSEN NO KATA (formát A2)

Kolegium DANů – ČSJU

Kolegium Danů