SPORTOVNÍ JUDO

Úvod 9 Sportovní judo

Judo, které divák sleduje například na olympijských hrách, se v mnoha případech liší od juda, se kterým se může setkat při návštěvě oddílu (doja) ve svém okolí. Sportovní judo (šiai) též označované jako japonský zápas vzniklo v 60. letech vstupem juda na olympijské hry. Dříve mezi sebou bojovali judisté podle technických stupňů, které zaručovalo, že dotyčný judista zvládá širokou škálu technik, které se učí po příchodu do dojo. Zavedením soubojů ve váhových kategoriích, které si dal mezinárodní olympijský výbor jako podmínku vstupu juda na olympijské hry, vznikl odlišný způsob chápaní tohoto bojového umění. Současné motto judistů „Judo more than sport“ (česky Judo, více než sport) na tuto věc nepřímo poukazuje.

Rozcestník

Sportovní judo

KRAJSKÝ VÝBĚR

TRENÉŘI VÝBĚRU

RANKING LISTINA

POHÁR VYSOČINY