JUDO KATA

Úvod 9 Tradiční judo 9 JUDO KATA

Kata znamená „forma nebo formy“ význam by se snad dal volně přeložit
jako „způsoby“ (řešení). Cvičení kata mají předepsanou neměnou strukturu včetně ceremoniálu a některé z nich jsou velmi staré. Cvičení kata jsou určené ke studiu žáků nebo k prezentaci principů judo. Každá kata reprezentuje formu jak pochopit judo. Některé katy jsou ukázkou technik, některé demonstrují principy judo, jiné nabízí návod jak řešit sebeobrané situace.

Dříve bylo pravidelné procvičování kat, součástí studia juda. Jednalo se vlastně o tréninkovou metodu.
V dnešní době a ve sportovním judu je cvičení kata víceméně nahrazeno randori, cvičným zápasem. To ale neznamená že katy nejsou důležité, konec konců jejich znalost je povinná na mistrovské stupně dan. Z pohledu sportovního juda se význam některých kata ztrácí, například sebeobrana starých forem. Nicméně třeba katy demonstrující principy judo mají platnost věčnou …

NAGE-NO-KATA (kata technik hodů a strhů)

JUDO KATA

KATAME-NO-KATA (kata technik znehybnění)

JUDO KATA

KIME-NO-KATA (kata starých forem sebeobrany)

JUDO KATA

KODOKAN-GOSHIN-JUTSU (formy moderní sebeobrany)

JUDO KATA

ITSUTSU-NO-KATA (kata pěti principů)

JUDO KATA

JU-NO-KATA (kata jemnosti / ohebnosti)

JUDO KATA

KOSHIKI-NO-KATA /KITO-RYU-NO-KATA – (samurajská kata)

JUDO KATA

SERYOKU-ZENYO KUKUMIN TAIIKU (tělovýchovná sestava účinných prvků)

JUDO KATA

GONOSEN-NO-KATA (sestava protichvatů v postoji)

JUDO KATA

GO-NO-KATA (kata „tvrdosti“)

JUDO KATA

JOSHI-GOSHIN-HO-NO-KATA (kata ženské sebeobrany)

JUDO KATA

NAGE-URA-NO-KATA ( Kata protichvatů od Kyuzo Mifuneho)

JUDO KATA

KODOMO-NO-KATA (dětské formy)

JUDO KATA