TRADIČNÍ JUDO

Úvod 9 Tradiční judo

Tradiční judo vychází z původních myšlenek systému KODOKAN JUDO a dává prostor pro všeobecný rozvoj nejen pro výkonnostní složky. Na rozdíl od sportovního „osekaného“ judo je kompletní judo rozšířeno o další prvky, jakými jsou např.:

  • GO-KYO-NO-WAZA (40 základních technik) + doplňující techniky
  • JUDO KATA (sestavy, formy podle předem určených principů a scénářů)
  • GOSHIN-JUTSU (sebeobrana proti neozbrojenému či ozbrojenému protivníkovi)
  • RENKOHO-WAZA (odváděcí a zatýkací techniky)
  • ATEMI-WAZA (technika úderů, kopů a krytů)
  • KATAME-WAZA /NE-WAZA – techniky znehybnění / rozšířená specializace v boji na zemi
  • HIKKOMI – přechody z boje v postoji do boje na zemi
  • KATSU / KAPPO – japonské techniky resuscitace / 1.pomoci (vyražený dech, uškrcení, vykloubení)

Z výše uvedenými tématy se budeme setkávat na vzdělávacích akcích, které bude KSJu pořádat s vlastními, popřípadě externími lektory.

Rozcestník

Tradiční judo

KODOKAN & IJF AKADEMY

JUDO WAZA

JUDO KATA

SEBEOBRANA

KATSU / KAPPO