Trenéři výběru

Úvod 9 Sportovní judo 9 Trenéři výběru

TRENÉŘI VÝBĚRU

Hlavní trenér – koordinace

Aleš Novotný

Skupinový trenér – junioři / senioři

Mgr. JOSEF ŠIMÁČEK

Skupinový trenér – dorost / junioři

aleš novotný

Skupinový trenér – KVŽ – žactvo

Ing. RENÉ PINTERA

Kmenoví trenéři

Trenéři výběru

Kmenoví trenéři KSJU VYSOČINA 23.12.2022.pdf