Komise rozhodčích

Úvod 9 Komise 9 Komise rozhodčích

Komise rozhodčích KSJu (KR KSJu) je pracovní skupina, která zajišťuje:

 

  • Vzdělávání nových i stávajících rozhodčích 
  • Delegace rozhodčích pro krajské soutěže

Členové Komise rozhodčích Vysočina

Komise rozhodčích

andrea prägerová

Předsedkyně KR

Přehled platných rozhodčích

Komise rozhodčích

Rozhodčí KSJU Vysočina – Aktualizováno 16.9. 2022

Komise rozhodčích – ČSJu

Kolegium Danů