Komise rozhodčích

Úvod 9 Komise 9 Komise rozhodčích
Trenérsko-metodická komise KSJu (TMK KSJu)  je pracovní skupina, která zajišťuje vzdělávání trenérů III. třídy a cvičitelů. Ve spolupráci s TMK ČSJu zajišťuje:

  • Udržuje seznam platných trenérských licencí v Kraji
  • Vyškoluje nové zájemce o trenéry III. třídy či cvičitele
  • Pořádá oficiální vzdělávací akce / odborné semináře k prodlužování trenérských licencí III. třídy.
  • Spravuje,  popř. vytváří metodické materiály a příručky pro trenéry a jejich svěřence.

Členové Komise rozhodčích Vysočina

Komise rozhodčích

jan drápela

Předseda KR

andrea prägerová

Místopředsedkyně KR

Přehled platných rozhodčích

Komise rozhodčích

Rozhodčí KSJU Vysočina – Aktualizováno 16.9. 2022

Vzdělávací akce KSJu Vysočina

TMK

Vzdělávací akce KSJu, jsou oficiálně plánované a schválené odborné semináře, na základě kterých lze sbírat body do kreditního systému, který platí od 1.1.2023 a je určen pro prodlužování licencí trenérů III. třídy cvičitelů a také zkušebních komisařů III. třídy

NABÍDKA SEMINÁŘŮ VE ZPRACOVÁNÍ

Komise rozhodčích – ČSJu

Kolegium Danů